Mijn favorieten

Planschade

Wat is planschade?
Planschade is financiële schade die u kunt lijden nadat een planologische maatregel is doorgevoerd, die van invloed is op uw onroerende zaak. Planschade kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering van uw onroerend goed of uit een omzetdaling van uw bedrijf. Enkele voorbeelden waaruit planschade kan bestaan zijn: vermindering van het vrije uitzicht, aantasting van de privacy, vermindering zonlicht, verminderde bereikbaarheid, parkeerhinder, stank- of geluidsoverlast.
Of u voor een planschadevergoeding in aanmerking komt, wordt door verschillende factoren bepaald. Hierbij kunt u denken aan de voorzienbaarheid van de schade en de vraag of de schade behoort tot het normale maatschappelijke risico.

Boertjes Makelaardij Dedemsvaart heeft de ervaring en deskundigheid in huis om uw planschade te inventariseren en u te begeleiden bij het indienen van een planschadeclaim.